Kvalitets- och miljöcertifierat Järfälla-företag med 28 år i branschen
Teknisk förvaltning    Fastighetsskötsel    Drift    Jour    Service    Snöröjning    Grönytor    Utemiljö    Entreprenader
El & Fastighetsservice AB  (EFS AB)  -  Vasavägen 104, 177 52 Järfälla   -  Saldovägen 5, 177 62 Järfälla  -  Tel. 08 - 580 119 50   -  kundtjanst@efsab.se
Om att kontakta fastighetsjouren
När du ringer EFS-jouren för utryckning nätter och helgdagar har du någon av våra servicebilar på plats redan efter en liten stund. För dig som bor i bostadsrätt gäller vissa regler. Dessa utryckningar är av förklarliga skäl mycket kostsamma, och jourbil skickas endast på fel som kan anses utgöra en överhängande risk för byggnaden eller fastighetens olika system. (Driftsfel, läckage, översvämning, strömavbrott, in- brott, sabotage på fastighetens installationer et.c.) Några föreningar har bestämmelsen att du som boende skall kontakta någon i styrelsen först, därefter tillkallar styrelsen vår jourbil. I de fall där detta gäller har du som boende erhållit styrelseinformation om just detta.
Några av våra föreningar har enstaka hyresrätter kvar, och för dessa lägenheter gäller helt andra regler!
EFS bemannar alltid jouren med egen personal
Detta sparar onödiga utgifter för föreningen och därmed också för alla boende! Jourbilen skickas inte heller ut för hissfel, om fastigheten har ett avtal om service med hissfirma. Detta gäller även installationer av bredband, kabel-TV och andra specialtjänster som i allmänhet alltid har externa serviceavtal med leverantören eller dennes servicepartners. Där skall alla hiss-, bredbands- eller TV-fel anmälas direkt till det aktuella serviceföretaget, och inte till EFS!
(C) 2002 - 2017 EFS AB
 Vad kostar jourutryckningen, och hur lång tid tar det?     Varje jourutryckning kostar f.n. 1.800:- plus moms. Påföljande tid debiteras med     810:- plus moms per timme. Denna jourkostnad gäller alla nätter, helger och helg-     dagar året runt. Inom Järfälla har du i allmänhet bilen på plats inom 15 - 20 minuter!  RING ALDRIG JOURNUMRET I ONÖDAN!     Jouren är en tjänst för akuta och allvarliga fel som måste åtgärdas omgående nätter     och helger. Man skall därför aldrig ringa jouren med frågor av allmän karaktär, eller för att felanmäla mindre viktiga saker.       Sådana samtal skall ovillkorligen göras under ordinarie arbetstid till fastighetsskötarna på anvisade nummer, eller via EFS     kundtjänst på 08 - 580 119 50. Felanmälan kan givetvis även sändas in genom att klicka in på “Felanmälan” i menyn.
När rycker vi inte ut på föreningens bekostnad? Vi rycker inte ut på fel som ej bedöms akuta, och som kan vänta till  påföljande arbetsdag med åtgärd. Speciellt gäller detta för saker som den boende har underhållsansvaret för. När ett joursamtal inkommer avgörs om detta är ett verkligt jourärende och ett fel som är av akut art.  Den boende kan givetvis ändå få en utryckning, men betalar då också den uppkomna utryckningskostnaden själv.
Vem betalar kostnaden för jourutryckningen?     Bostadsrättsföreningen betalar normalt om:       ● Felet är av akut art, och beror på funktionsfel eller          havererade system tillhörande fastigheten.     Lägenhetsinnehavaren betalar om:       ● Felet är uppkommet p.g.a. dennes försumlighet eller          slarv med fastighetens installationer, eller att man            otillbörligen själv orsakat felet genom "egna arbeten"          i fastigheten eller dess system.          Gäller även uppkomna fel som enligt föreningens          stadgar är bostadsrättshavarens underhållsansvar!
A A A
Högsta kreditvärdighet
El & Fastighetsservice AB FASTIGHETSFÖRVALTNING
Kvalitets- & miljö- godkänt företag